Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

สมัครงาน

การทำงานที่มาสด้า 

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) เราภูมิใจในแนวคิด “กล้า...ที่จะต่าง (Defy Convention)” ซึ่งเป็นทัศนคติที่สำคัญของเรา และนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของแบรนด์มาสด้า เพื่อส่งมอบความสุขที่มากกว่าการขับขี่ (Celebrate Driving) ให้แก่ลูกค้าที่ได้เป็นเจ้าของรถมาสด้าทุกคน เราเชื่อมั่นว่า ความกล้า ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆ เปิดกว้างให้เราค้นพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ และสุดท้ายจะนำพาให้พนักงานของเรา ก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กัน 

ถ้าคุณชอบความท้าทาย? - คุณจะชอบการทำงานที่มาสด้า
“กล้า...ที่จะต่าง” เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ซึ่งหมายถึง การท้าทายความคิดเก่าๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคต และความสำเร็จที่สำคัญที่สุดจะต้องมาจากความสุขและความมุ่งมั่นในการทำงาน 

โอกาสเปิดแล้วสำหรับคุณ 
มาร่วมงานกับ เรา!!!

อีเมล์ตำแหน่งและประวัติมาที่  nnuangla@mazda.co.th

Product Marketing Analyst

Job Description:

 • Ensure successful launch of new products (Enhance BRAND Image and Maximize Volume) 
 • Develop the benchmark information to ensure competitive product content 
 • Support Training team to develop points of sales materials for training
 • Manage product launch plan and coordinate with all parties in charge to ensure a successful launch of the product 
 • Communication of product marketing actions to all internal parties and dealer network
 • Develop Product Marketing Plan to maximize volume, profit and brand image
 • Develop product marketing strategy to ensure volume, revenue and profit
 • Analyze the industry and competitors’ data and develop recommendation for product marketing approach
 • Define product/price positioning to ensure marketability and competitive advantage 
 • Watch the sales progress of Mazda product and develop the proposed product action if necessary 
 • Coordinate with accessory development team to create the local action that support vehicle sales and ensure return on investment


Job Qualification:

 • Age between 25 – 38 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Business Administration, Marketing or Engineering Management  
 • At least 5 years working experience with automotive industry
 • Good understanding of marketing principals and techniques
 • Good understanding and knowledgeable in automotive industry segmentation
 • Strong analytical skill and problem solving
 • Good writing and communication skill both in Thai and English
 • Good personality and interpersonal skill
 • Able to liaise effectively with others
 • Good initiatives, self-driven, assertiveness and negotiation skill

   

Financial Analyst 

Job Description:

 • Variable marketing : develop campaign analysis against budget by working with sales team and accrue, monitor the claim from dealer, booking JV for monthly reserve and prepare reconciliation, Verify payment to Finance company.
 • Develop Market Equation (ME) Paper : Pricing/ Revenue/ Volume/ Specifications and etc.
 • Develop monthly model profitability.
 • Set up Price into SCM system.
 • Other assigned jobs.


Job Qualification:

 • Bachelor degree in Finance or Accounting with 5 year experience in related function.
 • Excellence Finance and Accounting skill.
 • Good in adaptation and quick response with limitation of time.
 • Excellence communication skill in English, able to give updated info to people to have the same understanding.
 • High responsible and able to work independently.
 • Excellence in Excel.
 • Able to create easy look and explainable report.

 

Parts & Service Zone Manager

Job Description:

 • Assist in the implementation/promotion and administration of company programs such as Mazda Dealer Operation Standard (M-DOS), Quality Service Implementtion,  Customer Satisfaction-MSI survey, Technician Skills Contest. 
 • Closely support dealers to ensure that dealer’s technicians / foreman & service advisor / DCRC / service manager and related persons provide quality service work to customers and fulfill customer expectation. 
 • Develop dealer’s service people to increase technician skill continuously in order to provide excellent service work.
 • To change the satisfied customers become to loyalty customers through quality service provided. 
 • Consult dealers on results against agreed business plan and implement relevant corrections to ensure dealers achieve parts/oil/accessory & CSI & Customer Retention & FIRFT objectives and work within an affordable aftermarket business structure
 • Ensure that dealers comply with all Company rules, guidelines and procedures relating to aftermarket business implement requirements of MST.
 • Support all new model launch activity such as initial parts stock, service tools, diagnostics and accessories.
 • Focus business planning on dealer mechanical workshop, body shop, parts wholesale and accessories, to maximize dealer aftermarket penetration.
 • Manage customer relations After Sales and Product concerns as and when required.
 • Ensure Mazda Warranty policy understand by dealership staff.
 • Audit dealers process performance for the aftermarket business as appropriate.
 • Ensure that dealers continuously measure and manage the quality of repairs/maintenance and agree corrective actions to achieve ongoing quality standards. Liaise with technical service representatives to ensure a consistent quality approach. (Fix It Right First Time - repairs and workshop quality)


Job Qualification:

 • Bachelor or Master degree in Business , Economics , Engineering or related
 • Having experience in Dealership parts and service operations or related more than  5 years 
 • Having experience or knowledge about  Technical and/or non-technical support services. 
 • Good communication, interpersonal , presentation and Customer handling skills.
 • Result-oriented and dynamic person
 • Good in writing and speaking English.
 • Computer literacy.
 • Possess a driving license and able to travel up-country.

 

After-Sales Service Communications Assistant Manager

Job Description:

 • Develop service branding strategies, plan and execution including related materials to enhance After-Sales Service image.
 • Align the direction & execution of all After-Sales & Service communications with Marketing Communications & Company’s visual identity and direction.
 • Take care of all After-Sales Service communications tasks & materials in service related especially advertising & communications theme and concept for both external & internal communications
  External Communications:
  - After-Sales Service Marketing campaign
  - After-Sales’ Product and Service 
  Internal Communications: 
  - Distribute executive messages, prepare presentation and conduct meetings to share information in After-Sales Service communications related. 
  - Assist with the facilitation and implementation of After-Sales Service communications related activities at the dealership and ensure that all activities are coherent in direction. -
  - Enhance customer satisfaction by providing effective direction & training of After-Sales Service Marketing Communications to dealership.
 • Assist with After-Sales Service related market research and recommend improvement measures with the aim of continuously enhancing customer satisfaction with After-Sales Service.
 • Formulate department budget, conduct operative planning, develop and use various reporting tools to facilitate the department planning and controlling about communications related.


Job Qualification:

 • Male / Female, age 28 years and above.
 • Bachelor / Master’s Degree in Major Marketing, Advertising or related fields or Management Engineering is a plus.
 • 5-10 years in Automotive After-Sales and/or Sales department with at least 5 years in a Managerial position. Solid background in marketing communications. Clear understanding of Product planning Processes in After-Sales Service & Business.
 • Excellent Communication skills, Leadership skills, People focus, Integrity, Analytical, Task Oriented and good command in English. Team player looking for cross business opportunities.
 • Enthusiastic and  Strong interpersonal skills and organization skills
 • Highly motivated with a keen interest in the automotive industry
 • Good technical aptitude (product related)
 • Possess a driving license and able to travel up-country.