Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

สมัครงาน

การทำงานที่มาสด้า 

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) เราภูมิใจในแนวคิด “กล้า...ที่จะต่าง (Defy Convention)” ซึ่งเป็นทัศนคติที่สำคัญของเรา และนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญของแบรนด์มาสด้า เพื่อส่งมอบความสุขที่มากกว่าการขับขี่ (Celebrate Driving) ให้แก่ลูกค้าที่ได้เป็นเจ้าของรถมาสด้าทุกคน เราเชื่อมั่นว่า ความกล้า ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆ เปิดกว้างให้เราค้นพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสมอ และสุดท้ายจะนำพาให้พนักงานของเรา ก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กัน 

ถ้าคุณชอบความท้าทาย? - คุณจะชอบการทำงานที่มาสด้า
“กล้า...ที่จะต่าง” เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพ ในด้านความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ซึ่งหมายถึง การท้าทายความคิดเก่าๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคต และความสำเร็จที่สำคัญที่สุดจะต้องมาจากความสุขและความมุ่งมั่นในการทำงาน 

โอกาสเปิดแล้วสำหรับคุณ 
มาร่วมงานกับ เรา!!!

อีเมล์ตำแหน่งและประวัติมาที่  nnuangla@mazda.co.th

Sr. Analyst/ Analyst - Communication

Job Responsibilities:

 • Being a brand guardian: Understand Mazda brand DNA and review and ensure that all communication activities and materials are aligned with branding guideline
 • Developing and managing overall communications including above the line, below the line and other related activities
 • Plan, implement and monitor all communications activities to deliver the high impact and campaign effectiveness
 • Manage and work closely with advertising agencies, media agency, event organizers and suppliers to ensure that all communication tools as well as budget are utilized at the maximum level 
 • Plan and control timeline, budget and expenses of each communications campaign
 • Good knowledge of both above the line and below the line production process and understanding of digital communications


Qualification:

 • Age between 27 – 35 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Mass Communications, Communication Arts, Advertising, Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience directly related to advertising, marketing communications, and marketing
 • Strong knowledge and skills in developing communication executions
 • Professional with friendly attitude, energetic, initiative, self-driven, independent person. 
 • Good command in English communications, especially e-mail communication. Computer literacy (MS Office).
 • Able to work under pressure
 • Good negotiation and communication skill.
 • Good personality, strong presentation skills and ability to liaise effectively with others
 • High energy, self-starter with ability and desire to take responsibility and deliver results with minimal supervision.
 • Possess confidence and a positive attitude when dealing with challenges
 • Willing to learn, explore and adapt self to new things.
 • Strong ability to prioritize and multitask therefore working well within a team

 

Aftersales Product Planning 

Job Responsibilities:

 • Be Mazda local accessory development expert in the areas of engineering and manufacturing
 • Study and evaluate market requirement, trend of accessory and product improvement opportunity and turn into the program development and implementation for ASEAN markets.
 • Responsible for accessory program management.
 • Work with Mazda Corporation to attain vehicle engineering info of mainstream program that may be required for local accessory development
 • Work with vehicle modification center to ensure launch readiness, efficient production, manufacturing process and quality assurance
 • Develop and instruct installation guidelines and quality checklist for new accessories to support production at vehicle modification center and/or dealership
 • Ensure smooth production and part delivery on plan at vehicle modification center to meet monthly wholesale target
 • Measure quality problem after delivery and come up with countermeasure for long term improvement and customer satisfaction
 • Provide input and work with MC on future vehicle programs to ensure those products possess features which are relevant to ASEAN consumers and differentiate Mazda from competitive products.
 • Enhance Mazda local accessory business competency in regards to Variety of the items, Competitive feature, Competitive pricing
 • Ensure the readiness of accessory sample parts and pilot vehicles to support marketing launch activities i.e. photo shooting, TVC production, various launch events and Motor Show …
 • Collaborate with Mazda distributors in ASEAN countries to fulfill the responsibilities described here.
 • Provide engineering support to marketing R&D activities i.e. vehicle tuning, dress-up car development and contribution with technical information provision in test drive trip.
 • Coordinate accessory installation to Demo-cars and displayed vehicles at Motor-show with subcontracted suppliers as well as other departments within MST.


Qualifications:

 • Bachelor or Master degree in Engineering in the area of Mechanical/Electrical/Industrial Engineering
 • Experience in auto accessory development and expertise in product design, vehicle packaging, testing and evaluation to meet automobile OEM standard at least 10 years
 • Familiar with auto accessories suppliers in Thailand and other ASEAN potential suppliers
 • Strong program management skill and ability to work under pressure to deliver the result on time with minimum supervision
 • Fluent in English communication both speaking and writing skill
 • Ability to travel in nationwide and overseas for business
 • Strong interpersonal skills with experience of working with both local and foreign managers
 • Outgoing personality, capable of commanding respect at all organization levels
 • A passion for their product and the desire to be a winner is essential
 • Stable personality, and willing to put in hard work to gain future rewards

 

Dealer Business Management

Job Responsibilities:

 • Be good representative
 • Provide support to develop dealers' wholesales and retail performance in order to achieve the dealer's monthly vehicle sale target.
 • Engage with dealer by close monitoring & consulting for the dealer's 6Ps (Place, Product, Pay-Plan, People, Process, Promotion) implementation in order to enhance showroom traffic and customer satisfaction according to Mazda policy
 • Strongly emphasize on building-up a strong sales and marketing business plan for each dealer as well as implementing a detailed sales process
 • Support & promote company products to achieve company/dealer revenue & profit targets.
 • Provide training to new sale staff & keep monitoring on sales process to ensure that they have good product knowledge and perfect selling skill all time.
 • Closely support dealers to ensure that dealer’s SC, SM, CRE, CRM manager and related persons provide quality sales work to customers and fulfil customer expectation & satisfaction.
 • Keep collect, update, analyse the market situation in local market about competitor movement. And also, propose feedback & solution options with PROs & CONs to management.


Qualifications:

 • Bachelor or Master Degree in Business (e.g. Business Management, Economics etc.) or Engineering
 • Basic literacy with computers
 • Business, analytical and financial skills
 • Good technical aptitude (product related)
 • Communications skills, written and verbal (high level)
 • Presentation skills (active and convincing)
 • Interpersonal and organization skills (high level)
 • Process oriented, problem solver
 • Having experience in Sales and/or Marketing more than 5 years
 • Having experience or knowledge about handling automotive retail sales, wholesales , fleet sales , network management.
 • Result-oriented and dynamic person
 • Possess a driving license and able to travel up-country.

 

Dealer Service Management

Job Responsibilities:

 • Assist in the implementation/promotion and administration of company programs such as Mazda Dealer Operation Standard (M-DOS), Quality Service Implementtion,  Customer Satisfaction-MSI survey, Technician Skills Contest.
 • Closely support dealers to ensure that dealer’s technicians / foreman & service advisor / DCRC / service manager and related persons provide quality service work to customers and fulfill customer expectation.
 • Develop dealer’s service people to increase technician skill continuously in order to provide excellent service work.
 • To change the satisfied customers become to loyalty customers through quality service provided.
 • Consult dealers on results against agreed business plan and implement relevant corrections to ensure dealers achieve parts/oil/accessory & CSI & Customer Retention & FIRFT objectives and work within an affordable aftermarket business structure
 • Ensure that dealers comply with all Company rules, guidelines and procedures relating to aftermarket business implement requirements of MST.
 • Support all new model launch activity such as initial parts stock, service tools, diagnostics and accessories.
 • Focus business planning on dealer mechanical workshop, body shop, parts wholesale and accessories, to maximize dealer aftermarket penetration.
 • Manage customer relations After Sales and Product concerns as and when required.
 • Ensure Mazda Warranty policy understand by dealership staff.
 • Audit dealers process performance for the aftermarket business as appropriate.
 • Ensure that dealers continuously measure and manage the quality of repairs/maintenance and agree corrective actions to achieve ongoing quality standards. Liaise with technical service representatives to ensure a consistent quality approach. (Fix It Right First Time - repairs and workshop quality)


Qualifications:

 • Bachelor or Master degree in Business , Economics , Engineering or related
 • Having experience in Dealership parts and service operations or related more than  5 years
 • Having experience or knowledge about  Technical and/or non-technical support services.
 • Good communication, interpersonal , presentation and Customer handling skills.
 • Result-oriented and dynamic person
 • Good in writing and speaking English.
 • Computer literacy.
 • Possess a driving license and able to travel up-country.

 

Product Marketing Analyst

Job Responsibilities:

 • Ensure successful launch of new products (Enhance BRAND Image and Maximize Volume)
 • Develop the benchmark information to ensure competitive product content
 • Support Training team to develop points of sales materials for training
 • Manage product launch plan and coordinate with all parties in charge to ensure a successful launch of the product  
 • Communication of product marketing actions to all internal parties and dealer network
 • Develop product marketing plan to maximize volume, profit and brand image
 • Develop product marketing strategy to ensure volume, revenue and profit
 • Analyze the industry and competitors’ data and develop recommendation for product marketing approach
 • Define product/price positioning to ensure marketability and competitive advantage            
 • Watch the sales progress of Mazda product and develop the proposed product action if necessary
 • Coordinate with accessory development team to create the local action that support vehicle sales and ensure return on investment


Qualifications:

 • Age between 25 – 38 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Business Administration, Marketing or Engineering Management
 • At least 5 years working experience with automotive industry
 • Good understanding of marketing principals and techniques
 • Good understanding and knowledgeable in automotive industry segmentation
 • Strong analytical skill and problem solving
 • Good writing and communication skill both in Thai and English
 • Good personality and interpersonal skill
 • Able to liaise effectively with others
 • Good initiatives, self-driven, assertiveness and negotiation skill

 

Sr. Analyst/ Analyst - Public Relations 

Job Responsibility:

 • Planning publicity strategies and campaigns, primarily focusing on Corporate, Brand, Product and Service image enhancement
 • Dealing with enquiries from the public, the press, and related organizations
 • Supporting info for public interviews, press conferences and presentations
 • Designing, writing and/or producing presentations, press releases, articles, leaflets, ‘in-house' journals, reports, publicity brochures, information for web sites and promotional videos.
 • Plan and direct public relations programs designed to create and maintain a favorable public image for the company
 • Promote products and services through public relations initiatives.
 • Create and deliver press releases, media relations content, case studies, executive bios, corporate newsletter content, social media content, and speaking proposals
 • Identify, develop and execute communications strategy for key media contacts and customer references
 • Prepare briefing materials
 • Prepare CRS project


Qualifications:

 • Age between 27 – 35 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Public Relations, Mass Communications, Communication Arts, Advertising, Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience directly related to public relations, and marketing.
 • Professional with friendly attitude, energetic, initiative, self-driven, independent person.
 • Good command in English communications, especially e-mail communication. Computer literacy (MS Office).
 • Able to work under pressure
 • Good negotiation and communication skill.
 • Good personality, strong presentation skills and ability to liaise effectively with others
 • High energy, self-starter with ability and desire to take responsibility and deliver results with minimal supervision.
 • Possess confidence and a positive attitude when dealing with challenges
 • Willing to learn, explore and adapt self to new things.
 • Strong ability to prioritize and multitask therefore working well within a team

 

Technical Service Engineer

Job Responsibilities:

 • Planning publicity strategies and campaigns, primarily focusing on Corporate, Brand, Product and Service image enhancement
 • Dealing with enquiries from the public, the press, and related organizations
 • Supporting info for public interviews, press conferences and presentations
 • Designing, writing and/or producing presentations, press releases, articles, leaflets, ‘in-house' journals, reports, publicity brochures, information for web sites and promotional videos.
 • Plan and direct public relations programs designed to create and maintain a favorable public image for the company
 • Promote products and services through public relations initiatives.
 • Create and deliver press releases, media relations content, case studies, executive bios, corporate newsletter content, social media content, and speaking proposals
 • Identify, develop and execute communications strategy for key media contacts and customer references
 • Prepare briefing materials
 • Prepare CRS project


Qualifications:

 • A Bachelor's Degree in Mechanical Technician or Engineer
 • At least 3 years of experience in area of Vehicle Technical Service or Field Engineer or Vehicle Technical Service Technician
 • Basic literacy with computers
 • Good Automotive knowledge
 • Thai communications skills, written and verbal (high level)
 • Good command of English
 • Process oriented, problem solver
 • Team oriented and self motivating, self starter who can perform well with minimum supervision