Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda CX-5 ความปลอดภัย 

i-ACTIVSENSE
เทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อคุณและคนสำคัญ

มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 เพิ่มอีกระดับของความปลอดภัย กับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสุดล้ำ i-ACTIVSENSE ที่สามารถคาดการณ์อย่างแม่นยำและส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้รอบคัน

ALH (Adaptive LED Headlamps)

ALH (Adaptive LED Headlamps)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น 

 DAA (Driver Attention Alert)

DAA (Driver Attention Alert)

ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ระบบจะช่วยส่งสัญญาณเตือนหากตรวจพบความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากความเหนื่อยล้าของผู้ขับ

ระบบจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนที่หน้าจอ Windshield Active Driving Displayระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของพฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกันนาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

SCBS (Smart City Brake Support)

Smart City Brake Support (SCBS)

เพิ่มวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืน และขับขี่ในเมืองด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้น เซ็นเซอร์จะสั่งหยุดรถอัตโนมัติ* เมื่อพบสิ่งกีดขวางที่ด้านหน้ากรณีที่ผู้ขับไม่ได้สั่งหยุดรถ

*ที่ความเร็วรถ 4-30 กม./ชม.

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรก โดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชน ปะทะด้านหน้า เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)

SCBS-R (Smart City Brake Support-Reverse)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง ช่วยลด ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

LAS (Lane-keep Assist System)

LAS (Lane-keep Assist System)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน จะช่วยคนขับในการควบคุมรถ เมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบ การเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุุ และเพิ่มความ ปลอดภัยในการเดินทางไฟต่ำมุมกว้าง เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

ABSM (Advanced Blind Spot Monitoring)

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่ง สัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็นไฟสูงไม่รบกวนรถคันหน้า

LDWS (Lane Departure Wrning System)

Lane Departure Warning System (LDWS)

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่  ไฟสูงไม่รบกวนรถคันที่วิ่งสวนมา 

RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือน ที่กระจกมองข้างขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุุกับรถที่กำลัง เคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

*แต่ละระบบจะทํางานในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วที่กําหนดแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือประจํารถ

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทำการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้า

SBS (Smart Brake Support)

Smart Break Support (SBS)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจาก การชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียง เตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทําการเบรก ระบบ จะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการ ชนรถคันหน้า

World-Class Safetyมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ใหม่ มีจุดเด่นด้านความปลอดภัยทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) และแบบปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) จึงมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง ทุกสถานการณ์การขับขี่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ACTIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกินเหตุ

โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ พร้อมถุงลมและม่านถุงลมนิรภัย

ทุกรุ่น

  • ABS 4 ล้อ พร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรก 
  • ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
  • DSC:  Dynamic Stability Control ช่วยควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ 
  • HLA: Hill Launch Assist ช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน 
  • TCS: Traction Control System ช่วยป้องกันรถลื่นไถล

DSC (Dynamic Stability Control)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ESS (Emergency Signal System)
สัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกรถในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเตือนรถคันหลัง

HLA (Hill Launch Assist)
ระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชัน

กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง

กระจกมองหลังระบบตัดแสงอัตโนมัติ ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจนยิ่งขึ้น

PASSIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุระบบเข็มขัดนิรภัยแบบPretensioner and Load Limiter
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ผสานการทำงานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัยHeadrest
ออกแบบให้มีองศาและตำแหน่งเหมาะสมที่สุด เพื่อ ลดโอกาสบาดเจ็บเมื่อเกิด อัตโนมัติเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน


เบาะนั่งด้านหลัง
ออกแบบให้มีองศาที่รองรับน้ำหนักของคนนั่งได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพุ่งออก จากเบาะนั่งไปทางด้านหน้า โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนที่ด้านหน้ารถ


กันชนหน้าและกระโปรงหน้า

ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ถูกชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Features รายละเอียดภายใน