Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

New Mazda CX-3 ความปลอดภัย 

i-ACTIVSENSE
มั่นใจ...กับอีกระดับของความปลอดภัยมาสด้า

มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 ใหม่ มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำ  i-ACTIVSENSE ที่สามารถคาดการณ์และส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ให้คุณปลดปล่อยความเป็นตัวเองในทุกเส้นทาง

Adaptive LED Headlamps (ALH)

Adaptive LED Headlamps (ALH)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ปรับการทํางานของไฟ สูง - ต่ำ แยกอิสระ ซ้าย - ขวา โดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับสภาพถนน ระยะห่างจากตําแหน่งของรถคันหน้า หรือรถที่วิ่งสวนมา เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยให้การทํางานของไฟสูง ไม่ไปรบกวนรถคันอื่น

- ไฟสูงไม่รบกวนรถคันที่วิ่งสวนมา
- ไฟต่ำมุมกว้าง เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ 
- ไฟสูงไม่รบกวนรถคันหน้า

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทำการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้า และรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสม โดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ ความเร็วเดิมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้า

Smart Break Support (SBS) 

Smart Break Support (SBS)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทําการเบรก ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

Smart City Brake Support (SCBS)

Smart City Break Support (SCBS)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่า  ไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้า เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียงเตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่

Lane Departure Warning System (LDWS)

Lane Departure Warning System (LDWS)

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับอาจมองไม่เห็น

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้างขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

Driver Attention Alert (DAA)

Driver Attention Alert (DAA)

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะ ติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของ พฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกัน นาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของพฤติกรรมการขับขี่หรือขับขี่ติดต่อกันนาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

WORLD-CLASS SAFETY มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 ใหม่ โดดเด่นด้านความปลอดภัย ทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) และแบบปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) จึงมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง ทุกสถานการณ์การขับขี่ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

360 View Monitor 
ระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง

สัมผัสมุมมองในทุกมิติ ด้วยระบบแสดงภาพ 360 องศา รอบทิศทาง พร้อมมุมกล้องในแบบ Top View ผ่านหน้าจอ Center Display ขนาด 7 นิ้ว ที่ให้คุณมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง และปลอดภัยยิ่งขึ้น

ภาพจากมุมสูง ภาพจากกล้องด้านหน้าและหลัง

ระบบจะแสดงภาพจากมุมสูง ภาพจากกล้องด้านหน้าและหลัง พร้อมเส้นแนวกะระยะตามทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ เพื่อช่วยให้ถอยเข้า และออกจากบริเวณที่จอดง่ายขึ้น โดยเฉพาะในจุดที่ผู้ขับอาจมองไม่เห็น

ภาพมุมกว้างจากกล้องด้านหน้า

ในกรณีที่ออกจากซอยหรือทางแยก ระบบสามารถแสดงภาพมุมกว้างจากกล้องด้านหน้าในมุมมองที่กว้างถึง 177 องศา ซึ่งมากกว่ามุมมองปกติที่ผู้ขับมองเห็น

ภาพจากกล้องด้านข้าง

ในกรณีที่มีรถสวนในเลนด้านข้าง หรือมีสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ผู้ขับอาจมองไม่เห็น ระบบสามารถแสดงภาพจากกล้องด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวา เพื่อให้เห็นอุปสรรค หรือสิ่งกีดขวาง

ภาพมุมกว้างจากกล้องด้านหลัง

ระบบจะแสดงภาพมุมกว้างจากกล้องด้านหลัง ในมุมมองที่กว้างกว่ามุมมองปกติที่ผู้ขับมองเห็น และทํางานร่วมกับRCTA (Rear Cross Traffic Alert) ขณะถอยหลัง

ACTIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ

DSC (Dynamic Stability Control)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 

โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ 
พร้อมถุงลมและม่านถุงลมนิรภัย

กล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง

HLA (Hill Launch Assist)
ระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชัน

ทุกรุ่น

  • ABS 4 ล้อ พร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรก 
  •  ถุงลมนิรภัยคู่หน้า Dual Airbag 
  • DSC: Dynamic Stability Control ช่วยควบคุมเสถียรภาพ และการทรงตัวของรถ 
  • HLA: Hill Launch Assist ช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน
  • TCS: Traction Control System ช่วยป้องกันรถลื่นไถลESS (Emergency Signal System)
สัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกรถในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเตือนรถคันหลัง

PASSIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner and Load Limiter

เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติผสานการทํางานร่วมกับระบบถุงลมนิรภัย

Headrest 

ออกแบบให้มีองศาและตําแหน่งเหมาะสมที่สุด เพื่อลดโอกาสบาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เบาะนั่งด้านหลัง

ออกแบบให้มีองศาที่รองรับน้ำหนักของคนนั่งได้อย่างเหมาะสม ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพุ่งออกจากเบาะนั่งไปทางด้านหน้า โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนที่ด้านหน้ารถ

กันชนหน้าและกระโปรงหน้า

ถูกออกแบบให้มีโครงสร้าง เพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ถูกชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

*อุปกรณ์มาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ให้อ้างอิงจากใบข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

Features รายละเอียดภายใน

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายใน

รูปลักษณ์ภายใน

สมรรถนะ

สมรรถนะ