Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda2 Accessories
อื่นๆ

อุปกรณ์ตกแต่งมาสด้า
DEFINE YOUR OWN STYLE

อีกขั้นของความเร้าใจในแบบเฉพาะตัว ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งของ Mazda2


ผ้าคลุมรถ

หมายเลขอะไหล่ 5 ประตู : DB6AT4010

หมายเลขอะไหล่ 4 ประตู : DB64T4010

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 1,000 บาท/ชุด

กรอบป้ายทะเบียน SKYACTIV สีดำ
หมายเลขอะไหล่ สีดำ : RAA19301M7

กรอบป้ายทะเบียน SKYACTIV สีขาว
หมายเลขอะไหล่ สีขาว : RAA19301M8

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 200 บาท/ชุด

หมายเหตุ : 

  1. ราคาข้างต้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  3. ราคา ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mazda speed line 0-2030-5666