Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda3 Accessories
อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

อุปกรณ์ตกแต่งมาสด้า
DEFINE YOUR SPORTS SPIRIT บ่งบอกตัวตน...เหนือจินตนาการ

เติมดีกรีความสมบูรณ์แบบไปอีกขั้น ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งของ Mazda3 SKYACTIV ใหม่

ชุดคิ้วขอบประตู

หมายเลขอะไหล่  :  BPH4V1370

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 1,650 บาท

หมายเหตุ : 1 ชุดมี 4 ชิ้น

ชุดครอบแป้นเบรค คันเร่ง และที่พักเท้า

หมายเลขอะไหล่ : BPH4V9090

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 1,550 บาท

ถาดใส่ของท้ายรถ

หมายเลขอะไหล่ (5 ประตู) : BPH8V0360

หมายเลขอะไหล่ (4 ประตู) : BPH4V0360

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 1,260 บาท/ชุด

ชุดตาข่ายกั้นสัมภาระ

หมายเลขอะไหล่ 5 ประตู : BPH8V0530

หมายเลขอะไหล่ 4 ประตู : BPH4V0530

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 700 บาท/ชุด

ชุดพรมปูพื้นห้องโดยสาร

หมายเลขอะไหล่ : BPH4V0320

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 1,200 บาท

หมายเหตุ : ไม่สามารถติดตั้งพร้อมยางปูพื้นห้องโดยสาร

ยางปูพื้นห้องโดยสาร

หมายเลขอะไหล่ : BPH4V0350

ราคาขาย (ไม่รวม VAT) 680 บาท

หมายเหตุ : ไม่สามารถติดตั้งพร้อมพรมปูพื้นห้องโดยสาร

หมายเหตุ : 

  1. ราคาข้างต้นเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  3. ราคา ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mazda speed line 0-2030-5666