Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda3 ความปลอดภัย 

มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

มาสด้า3 สกายแอคทีฟ มีจุดเด่นด้านความปลอดภัย ทั้งแบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) และแบบปกป้องเมื่อเกิดเหตุ (Passive Safety) จึงมั่นใจได้ในทุกเส้นทาง ทุกสถานการณ์การขับขี่ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

Adaptive LED Headlamps (ALH)

Adaptive LED Headlamps (ALH)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ปรับการทํางานของไฟ สูง-ต่ำ แยกอิสระ ซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสม กับสภาพถนน ระยะห่างจากตําแหน่งของรถคันหน้า หรือรถที่วิ่งสวนมา เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

Smart Break Support (SBS) 

Smart Break Support (SBS)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

Smart City Brake Support (SCBS)

Smart City Break Support (SCBS)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

Lane-keep Assist System (LAS)

Lane-keep Assist System (LAS)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบการ เบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณ เตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับ ทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบการ เบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณ เตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับ ทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

Lane Departure Warning System (LDWS)

Lane Departure Warning System (LDWS)

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

Driver Attention Alert (DAA)

Driver Attention Alert (DAA)

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะ ติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของ พฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกัน นาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะ ติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของ พฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกัน นาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

ACTIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ

กระจกมองหลังระบบตัดแสง ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจนยิ่งขึ้น

HLA (Hill Launch Assist)
ระบบช่วยออกตัวรถขณะอยู่บนทางลาดชัน

โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ พร้อมถุงลมและม่านถุงลมนิรภัย

กล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะขณะถอยหลัง

ESS (Emergency Signal System)
สัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติเมื่อเบรกรถในภาวะฉุกเฉิน เพื่อส่งสัญญาณเตือนรถคันหลัง

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว DSC (Dynamic Stability Control)

  • ABS 4 ล้อพร้อม EBD ช่วยกระจายแรงเบรก
  • ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และม่านถุงลมนิรภัยรวม 4 ตำแหน่ง
  • DSC: Dynamic Stability Control ช่วยควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถ
  • HLA: Hill Launch Assist ช่วยการออกตัวของรถขณะอยู่บนทางลาดชัน
  • TCS: Traction Control System ช่วยป้องกันรถลื่นไถลPASSIVE SAFETY ความปลอดภัยเชิงปกป้องเมื่อเกิดเหตุ

ระบบเข็มขัดนิรภัย ELR (Emergency Locking Retractor)
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ ทั้งตำแหน่งเบาะนั่งคู่หน้า 3 จุด 2 ตำแหน่ง และเบาะนั่งหลัง 3 จุด 3 ตำแหน่ง

Headrest ออกแบบให้มีองศาและตำแหน่งเหมาะสมที่สุดเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Features รายละเอียดภายใน

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายใน

รูปลักษณ์ภายใน

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม