Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda3 สิ่งแวดล้อม

ยนตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมการประหยัดน้ำมันที่เป็นเลิศ

มาสด้า3 ผสานประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจ ประหยัดน้ำมันที่เป็นเลิศ 15.6 กม./ลิตร* พร้อมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความล้ำสมัย ของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ (SKYACTIV TECHNOLOGY) อีกทั้งการออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ที่ดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม

*ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 Combine Mode


Features รายละเอียดภายใน

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายใน

รูปลักษณ์ภายใน

สมรรถนะ

สมรรถนะ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย