Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงของมาสด้า

ความแข็งแรงของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าประสิทธิภาพของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ดีจะเกิดความเสี่ยงที่กำลังของเครื่องยนต์จะลดลง อัตราเร่งไม่ขึ้น และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยกรองเอาสิ่งปนเปื้อนในน้ำมันเชื้อเพลิงและทำให้น้ำมันมีความสะอาดเพื่อการทำงานการไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านกระดาษกรองพิเศษ และเมื่อเวลาผ่านไปกระดาษกรองจะอุดตันทำให้ประสิทธิภาพลดลงและจำเป็นต้องเปลี่ยน

เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุด เราใช้กระดาษกรองคุณภาพสูงมีพื้นผิวการกรองขนาดใหญ่ ขนาดที่เหมาะสม จำนวนของรูของกระดาษกรองที่เหมาะสม จึงยืนยันได้ว่าไส้กรองของแท้ของมาสด้าถูกออกแบบสำหรับเครื่องยนต์มาสด้าและให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมที่พิสูจน์แล้วในห้องทดลอง

ไส้กรองราคาถูกให้ประสิทธิภาพการกรองที่ต่ำและไม่สะอาด

ในการทดสอบไส้กรองราคาถูก แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียของแรงดันน้ำมันในทุกๆ ช่วงอุณหภูมิ ไส้กรอกน้ำมันเชื้อเพลิงของแท้จากมาสด้าสามารถให้ประสิทธิภาพการกรองได้ 72% และ 100% ไส้กรองราคาถูกมีประสิทธิภาพการกรองระหว่าง 16% และ 39%

แวะเข้าศูนย์บริการมาสด้าเพื่อการบริการที่สมบูรณ์แบบกับไส้กรองน้ำมันเครื่องของมาสด้า