Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

i-ACTIVSENSE
Ultimate Safety Instinct

สัญชาตญาณความปลอดภัยใหม่ของมาสด้า “ไอ-แอคทีฟ เซ้นส์” i-ACTIVSENSE ที่เปี่ยมด้วยวิทยาการล้ำหน้าด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนน (Proactive Safety System)  มาสด้าได้พัฒนาพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไปอีกขั้น โดยเติมสัญชาตญาณป้องกันตนเองให้แก่รถและลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ สามารถคาดการณ์ และส่งสัญญาณเตือนผู้ขับให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น i-ACTIVSENSE ทํางานอย่างเที่ยงตรง แม่นยำจากการวิจัย และทดสอบนับครั้งไม่ถ้วน

Adaptive LED Headlamps (ALH)

Adaptive LED Headlamps (ALH)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ช่วยปรับการทำงานของไฟสูง-ต่ำ แยกอิสระจากกันทั้งซ้าย-ขวา ให้เหมาะสมกับระยะห่าง และตำแหน่งของรถคันหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และช่วยไม่ให้การทํางานของไฟสูงไปรบกวนรถคันอื่น

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

Mazda Radar Cruise Control (MRCC)

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทําการปรับลดความเร็วลงตามความเร็วของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กําหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อรถคันหน้าทิ้งห่างออกไป หรือเมื่อไม่มีรถอยู่ด้านหน้าขวางอยู่

Smart Brake Support (SBS)

Smart Break Support (SBS)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วย ทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

Smart City Brake Support (SCBS)

Smart City Break Support (SCBS)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่าไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้าเมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

Adaptive Front-Lighting System (AFS)

Adaptive Front-Lighting System (AFS)

ระบบปรับมุมลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติตามการเลี้ยวของรถ เมื่อขับรถในทางโค้ง ระบบจะประเมินผลจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย และปรับมุมไฟหน้าตามเส้นทางโค้งสูงสุดที่ 15 องศา

ระบบปรับมุมลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติตามการเลี้ยวของรถ เมื่อขับรถในทางโค้ง ระบบจะประเมินผลจากการหักเลี้ยวพวงมาลัย และปรับมุมไฟหน้าตามเส้นทางโค้ง สูงสุดที่ 15 องศา 

Driver Attention Alert (DAA)

Driver Attention Alert (DAA)

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะ ติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของ พฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกัน นาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะ ติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของ พฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกัน นาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

Lane-keep Assist System (LAS)

Lane-keep Assist System (LAS)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบการ เบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณ เตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับ ทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบการ เบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณ เตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับ ทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

Smart City Brake Support-Reverse (SCBS-R)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

Advanced Blind Spot Monitoring (ABSM)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่ กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

High Beam Control (HBC)

High Beam Control (HBC)

เพิ่มวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืน พร้อมเพิ่มความปลอดภัยแก่คนบนท้องถนนด้วยกัน ด้วยระบบปรับไฟอัตโนมัติตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

เพิ่มวิสัยทัศน์ในเวลากลางคืน พร้อมเพิ่มความปลอดภัยแก่คนบนท้องถนนด้วยกัน ด้วยระบบปรับไฟอัตโนมัติตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

Lane Departure Warning System (LDWS)

Lane Departure Warning System (LDWS)

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียง เตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่ง สัญญาณเสียงเตือน พร้อมไฟกะพริบเตือนที่กระจกมองข้าง ขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผล ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง