Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

“มาสด้า ชินาริ”

รถต้นแบบ “มาสด้า ชินาริ” เป็นยนตกรรมต้นแบบคันแรกที่ได้นำเอาแนวคิดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าหรือ “โคโดะ ” ซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวอันงดงามมาใช้ เป็นปรัชญาการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายของการออกแบบด้วยรูปทรงที่เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวที่ทรงพลัง บ่งบอกถึงวินาทีของการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแข็งแรง การออกแบบรถต้นแบบชินาริ แสดงถึงท่วงท่าของมนุษย์หรือสัตว์ที่ขยับส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อเคลื่อนที่ กระโจน หรือพุ่งทะยานด้วยความรวดเร็ว สื่อถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สวยงามและเปี่ยมไปด้วยพลัง รถต้นแบบชินาริ เป็นการออกแบบอย่างบูรณาการของรถสปอร์ตคูเป้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง สมบูรณ์แบบด้วยรายละเอียดที่ชวนให้ติดตาม ทั้งกระจังหน้ารถใหม่ที่มีหลอดไฟในตัว เเน้นรูปทรงของกระจังหน้าแบบ 5  เหลี่ยม และพื้นผิวแบบ 3 มิติที่ดุดันและสวยงามให้สัมผัสของการเคลื่อนไหวที่ทรงพลัง

Mazda Shinari Concept Car - preview

แนวทางการออกแบบที่น่าตื่นตาของมาสด้า ชินาริ

แนวทางการออกแบบที่น่าตื่นตาของมาสด้า ชินาริ

Mazda Shinari. The embodiment of Kodo design language

ภาษาในการออกแบบโคโดะ คือ จิตวิญญาณแห่งความเคลื่อนไหวอันสวยงาม เกิดเป็นความประทับใจครั้งแรกกับรถต้นแบบมาสด้า ชินาริ

ภาษาในการออกแบบโคโดะ คือ จิตวิญญาณแห่งความเคลื่อนไหวอันสวยงาม เกิดเป็นความประทับใจครั้งแรกกับรถต้นแบบมาสด้า ชินาริ

Mazda Shinari

Mazda Shinari

Fast and strong motion

ภาพรถต้นแบบที่แสดง ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น