Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

ทุกก้าวคือการพัฒนา เพราะเรากล้า…ที่จะแตกต่าง

มาสด้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เรา กล้า...ที่จะต่าง และได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มากมายในอดีตจนถึงทุกวันนี้ และนี่คือแนวทางการทำงานและมุ่งสู่ชัยชนะอันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้า ขณะที่ผู้อื่นจะมองสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นมาตรฐานที่ดีและควรปฏิบัติตามในปัจจุบัน แต่เรามองว่านี่คือสิ่งที่เราต้องท้าทายเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น แนวคิดและมุมมองในการทำงานเหล่านี้ทำให้เราสามารถบรรลุถึงการปฏิวัติการพัฒนางานวิศวกรรมที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ในรถมาสด้าทุกๆ คัน เรามีความภาคภูมิใจและจะยืนหยัดในหลักการและแนวทางนี้ตลอดไป