มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ประกาศผลรายงานแนวโน้มการประหยัดน้ำมันของรถยนต์นั่ง หรือ Light Duty Fuel Economy Trends Report*1 จัดทำโดยสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US Environmental Protection Agency (EPA) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยรถยนต์มาสด้าได้คะแนนสูงสุดด้านอัตราประหยัดน้ำมันในประเภทรถยนต์ที่พัฒนาโดยผู้ผลิต สำหรับรถยนต์รุ่นปี 2015*2 ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่มาสด้าได้รับการจัดลำดับให้เป็นที่รถที่ประหยัดน้ำมันดีที่สุด

รายงานของ EPA สรุปผลของแนวโน้มการประหยัดน้ำมันในรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี และจัดลำดับอัตราการประหยัดน้ำมันของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ Manufacturer Adjusted Fuel Economy โดยรถยนต์มาสด้านั้น มีอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยที่ 29.6 ไมล์/แกลลอน หรือ 12.6 กิโลเมตร/ลิตร ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ 0.2 mpg หรือ 0.1 กิโลเมตร/ลิตร

มาสด้าได้พัฒนาเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ เจนเนอเรชั่นใหม่ อันรวมถึงเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง โครงสร้างตัวถังและช่วงล่าง ด้วยความมุ่งหมายที่จะนำเสนอทั้งความสนุกสนานในการขับขี่ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะทางความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ความพยายามของมาสด้าในการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ในรถยนต์รุ่นต่างๆ นั้นกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มาสด้าได้รับการจัดลำดับเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดถึง 4 ปีติดต่อกัน

ด้วยความสำเร็จที่เราได้รับ มาสด้าจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและยกระดับคุณค่าของแบรนด์

*1   รายงานแนวโน้มการประหยัดน้ำมัน: เป็นรายงานรายปีที่จัดทำขึ้นโดย EPA โดยสรุปทิศทางอัตราการประหยัดน้ำมันในรถยนต์นั่งและรถกระบะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 https://www3.epa.gov/otaq/fetrends-complete.htm

*2   Manufacturer Adjusted Fuel Economy: คืออัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยของรถยนต์ทั้งหมดที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเวลา 1 ปี โดย

รายงาน EPA จะพิจารณาจากอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยของการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองของรถแต่ละรุ่นและในแต่ละ model year และหาค่าเฉลี่ยโดยคิดตามสัดส่วนของยอดขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ทางการของ EPA: https://www.epa.gov/

เว็บไซต์ของมาสด้าด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม: https://www.mazda.com/technology/env/