Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

M-Day ข้อเสนอแห่งปีจากมาสด้า

M-Day ข้อเสนอแห่งปีจากมาสด้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.33% พร้อมรับประกันภัยชั้น 1 ทุกรุ่น

วันนี้ - 29 พ.ย. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้า

เพิ่มเติม https://www.mazda.co.th/offers/mazda-m-day/

บริการอื่นๆ

M-DAY กลับมาอีกครั้ง กับข้อเสนอแห่งปีจากมาสด้า ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.33% ทุกรุ่นรับประกันภัยชั้น 1  

วันนี้ – 29 พ.ย. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

ข้อเสนอพิเศษแต่ละรุ่น

Mazda2

ดอกเบี้ย 1.69% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda3

ดอกเบี้ย 1.33% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 1.33% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 5 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม