Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda Showtime ช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด!

MAZDA SHOWTIME ช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด กับข้อเสนอมอเตอร์โชว์ รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0%* พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่ง สูงสุด 2 ปี* 


วันนี้ - 7 เม.ย. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ


เพิ่มเติม https://www.mazda.co.th/offers/overview/

Mazda Showtime ช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด!

MAZDA SHOWTIME ช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาด กับข้อเสนอมอเตอร์โชว์
รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0%* พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่ง สูงสุด 2 ปี* 
วันนี้ - 7 เม.ย. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


Mazda2

ดอกเบี้ย 2.19% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda3

ดอกเบี้ย 0.99% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 2 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 1.33% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda CX-5

ดอกเบี้ย 0% และ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 2 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ All-New Mazda CX-5

Mazda BT-50 PRO

ผ่อนเริ่มต้น 5,900 บาท ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม