Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda Amazing Month รับข้อเสนอมอเตอร์โชว์ก่อนใคร

สตาร์ทความสนุก! เร้าใจกับ Mazda Amazing Month 
รับข้อเสนอมอเตอร์โชว์ก่อนใคร ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.33%* วันนี้ – 27 มี.ค. นี้

*รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mazda.co.th/offers/overview/

Mazda Amazing Month รับข้อเสนอมอเตอร์โชว์ก่อนใคร

สตาร์ทความสนุก! เร้าใจกับ Mazda Amazing Month
รับข้อเสนอมอเตอร์โชว์ก่อนใคร ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.33%*

วันนี้ – 27 มี.ค. นี้

New Mazda2

ดอกเบี้ย 2.15% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mazda3

ดอกเบี้ย 0.33% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 0.66% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

All-New Mazda CX-5

ดอกเบี้ย 1.99% ฟรีประกันภัยชั้น 1 และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ All-New Mazda CX-5

Mazda BT-50 PRO

ผ่อนเริ่มต้น 5,900 บาท ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม