Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

Mazda Lover : เหนือกว่าทุกเซอร์ไพรส์

Mazda Lover เหนือกว่าทุกเซอร์ไพรส์ ด้วยข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์ เอ็กซ์โป ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ทุกรุ่นรับ Mazda Premium Insurance ประกันภัยชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 10 ธ.ค. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ


เพิ่มเติม https://www.mazda.co.th/offers/overview


#MazdaThailand #Promotion #MotorExpo #MazdaLover

Mazda Lover

Mazda Lover เหนือกว่าทุกเซอร์ไพรส์
ด้วยข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์ เอ็กซ์โป ดอกเบี้ยต่ำสุด 0%* 
ทุกรุ่นรับ Mazda Premium Insurance ประกันภัยชั้น 1 
ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 10 ธ.ค. นี้ ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

New Mazda2

ดอกเบี้ย 2.15% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda3

ดอกเบี้ย 2.15% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 5 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.15% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 5 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

All-New Mazda CX-5

ดอกเบี้ย 0% และ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ All-New Mazda CX-5

Mazda BT-50 PRO

ผ่อนเริ่มต้น 5,900 บาท ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม