Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

New Mazda2

ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัย หรือ ผ่อนเริ่มต้น 5,399 บาทต่อเดือน

ดูข้อเสนอพิเศษของ มาสด้า 2

All-new Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 0.99% ฟรีประกันภัย

ดูข้อเสนอพิเศษของ มาสด้า CX-3

New Mazda CX-5

ดอกเบี้ย 1.99% ฟรีประกันภัย ฟรีคูปองน้ำมันสูงสุด 25,000 บาท และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ New Mazda CX-5

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท

ดูข้อเสนอพิเศษของ BT-50 PRO

All-new Mazda MX-5

ฟรีประกันภัย และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูข้อเสนอพิเศษของ All-new Mazda MX-5